เลขที่กรมธรรม์
ยี่ห้อรถ
เลขตัวถังรถ
ทะเบียน
ปีรุ่น/สี
เลขที่รับแจ้ง
เลขที่รับรถ
เลขที่ใบเสนอรายการ
เลขที่เคลม
เลขที่/เลขที่ อบ.4
VAuto VAuto
ออกจากระบบ


การลงทะเบียนใช้ระบบงาน V auto แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
  • ลงทะเบียนสำหรับคู่ค้า (อู่) สามารถทำได้โดยคลิกที่ลิงค์ "ลงทะเบียนอู่"   "คู่มือลงทะเบียน"
  • ลงทะเบียนสำหรับพนักงานวิริยะประกันภัย สามารถทำได้โดยคลิกที่ลิงค์ "ลงทะเบียนวิริยะฯ"   "คู่มือลงทะเบียน"