เลขที่กรมธรรม์
ยี่ห้อรถ
เลขตัวถังรถ
ทะเบียน
ปีรุ่น/สี
เลขที่รับแจ้ง
เลขที่รับรถ
เลขที่ใบเสนอรายการ
เลขที่เคลม
เลขที่/เลขที่ อบ.4
VAuto VAuto
ออกจากระบบ


การลงทะเบียนใช้ระบบงาน V auto แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
 • ลงทะเบียนสำหรับคู่ค้า (อู่) สามารถทำได้โดยคลิกที่ลิงค์ "ลงทะเบียนอู่
 • ลงทะเบียนสำหรับพนักงานวิริยะประกันภัย สามารถทำได้โดยคลิกที่ลิงค์ "ลงทะเบียนวิริยะฯ


 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สารสนเทศศูนย์ฯ ที่ท่านสังกัด  คู่มือการใช้งานโปรแกรม V auto สำหรับผู้ใช้งานต่างๆ ดังนี้
  - เจ้าหน้าที่สารสนเทศส่วนกลาง
  - เจ้าหน้าที่สารสนเทศศูนย์ฯ
  - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
  - เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย
  - เจ้าหน้าที่บัญชี
  - เจ้าหน้าที่การเงิน


  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สารสนเทศศูนย์ฯ ที่ท่านสังกัด หรือทีมงาน V auto